Persbericht

Stichting Prisma Groep

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze nieuwe website:


For more info please visit our new website: Persbericht


Persbericht: eerste Nederlandse organisatie voor biculturele en/of islamitische LHBTQI+, Stichting Prisma Groep


Acht pioniers hebben het initiatief genomen om een stichting op te richten voor de emancipatie en persoonlijke groei van biculturele en/of islamitische lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen en andere seksuele minderheden (LHBTQI+). Het bestuur bestaat uit drie vrouwen, vier mannen en één genderqueer persoon, met tien verschillende etniciteiten/culturen, diverse religieuze en ook niet religieuze personen. Wij voelen de noodzaak om ons als ervaringsdeskundigen en professionals in te zetten voor deze mooie, superdiverse en tegelijkertijd erg kwetsbare doelgroepen. Wij zijn zelf de doelgroep en geloven heel erg in het werken vanuit onze ervaringsdeskundigheid. Nationale en internationale projecten willen wij gaan opzetten om biculturele en/of islamitische LHBTQI+ personen weerbaar(der) te maken. Tegelijkertijd zullen wij ons richten op de mensen die moeite hebben om ons te accepteren.

Ons motto is het vieren van diversiteit en dat kan alleen als men elkaar eerst leert kennen. Wij willen de hele samenleving sensitief maken op het gebied van biculturele en/of islamitische LHBTQI+. Dit zullen wij doen door het geven van voorlichtingen, trainingen en het organiseren van themabijeenkomsten en conferenties in het kader van mensenrechten. Er is nog een hele wereld te winnen als het aankomt op sensitiviteit op het gebied van cultuur, religie, seksuele diversiteit, gender, genderexpressie en vooral ook de combinatie van al deze zaken. Veel professionals en anderen hebben onvoldoende inzicht in de leefwereld van biculturele en/of islamitische LHBTQI+, zij baseren hun meningen en gedrag vooral op vooroordelen en stereotypes. Wij zullen het ook zeker laten schuren als dat nodig is en zaken zoals discriminatie, homofobie, islamofobie, transfobie en seksisme op de kaart zetten. Wrijving leidt namelijk tot glans.

Diversiteit in de samenleving kan men pas echt vieren als men ook begripvol naar elkaar is en elkaar daarin ook echt steunt.

Stichting Prisma Groep

| www.stichtingprismagroep.com | isjed.hussain@gmail.com |
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin