Stichting Prisma Group

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze nieuwe website:


For more info please visit our new website: https://www.stichtingprismagroep.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Prisma Groep

Biculturele LHBTQI+ (waaronder ook vluchtelingen en mensen met allerlei verschillende religieuze overtuigingen) hebben een extra kwetsbare positie in de maatschappij. Biculturele lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queers en interseksuelen (LHBTQI+) hebben te maken met vele uitdagingen/problemen zoals: xenofobie, homofobie, transfobie, seksisme, islamofobie, uitsluiting, discriminatie, geweld, geïnternaliseerde homofobie en alle hieraan gerelateerde (psychosociale en sociale) problemen. De samenleving is meestal niet ingericht en niet veilig genoeg voor biculturele LHBTQI+. Vele professionals zijn niet sensitief op het gebied van LHBTQI+, culturele diversiteit, religie en nog minder als het gaat om de combinatie van deze drie factoren. Het is voor biculturele LHBTQI+ ook erg goed om te beseffen dat ze superdivers zijn.

Missie - waar staan we voor - wat willen wij & doel
Wij willen, zowel nationaal als internationaal, de samenleving veiliger maken voor biculturele LHBTQI+, emancipatie en acceptatie bevorderen. De emancipatie van LHBTQI+ gaat uiteindelijk over de emancipatie van alle mensen. Heteroseksuelen kunnen en zullen ook betrokken worden bij onze projecten, aangezien wij niet geloven in grenzen. Wij willen vooral geen organisatie worden die vastzit aan regelgeving en niet meer weet waarom die regels ooit zijn bedacht. Het is belangrijk om ruimte te hebben, zodat je maatwerk kan leveren.

Visie - waar gaan we voor - hoe willen wij dat bereiken
Wij zijn er om de biculturele LHBTQI+ op allerlei manieren te dienen en de samenleving sensitiever te maken over en voor ons. Wij zijn een organisatie van en voor biculturele LHBTQI+, wat betekent dat wijzelf de doelgroep zijn en onze kaders en doelen bepalen. Wij definiëren onszelf, kennen onze eigen situatie(s), uitdagingen/problemen en kunnen onszelf en elkaar empoweren. Kortom, er wordt niet over ons gesproken, maar door en met ons.

Ervaringsdeskundigheid vinden wij dan ook van wezenlijk belang voor onze stichting. Wij kennen de doelgroep goed en kunnen deze goed ondersteunen. De directeur, bestuursleden en vrijwilligers zijn allemaal biculturele LHBTQI+. Als biculturele LHBTQI+ zijn wij ervan overtuigd dat wij ons eigen emancipatieproces kunnen en willen bepalen. Wij willen onze eigen projecten bedenken en uitvoeren, zodat wij ook onafhankelijk kunnen blijven en geen zaken van bovenaf krijgen opgelegd. Vaak is het makkelijker om je veilig te voelen bij mensen die een vergelijkbare situatie meemaken of hebben meegemaakt, omdat je herkenning en erkenning vindt bij diegene. Uiteraard kunnen wij ook projecten bedenken voor specifieke doelgroepen binnen deze groep, bijvoorbeeld voor lesbische Afghaanse vrouwen in Afghanistan.

Begrippen als intersectionaliteit en diversiteit zijn bij ons erg belangrijk. Wij zullen in onze projecten en ook in het bestuur de diversiteit altijd waarborgen. Dit willen wij doen door bewust te selecteren op personen die natuurlijk biculturele LHBTQI+ zijn, hierbinnen willen wij ook een diverse groep. Wij zijn ervan overtuigd dat je zelf het goede voorbeeld moet geven. We zullen dan ook bewust letten op diversiteit op het gebied van sekse, gender, leeftijd, transculturaliteit, religie, gender expressie, werk en opleiding. Hiermee kunnen wij voor een deel waarborgen dat wij de doelgroep ook in huis hebben waarvoor we deze stichting hebben opgezet en niet alleen pretenderen om voor deze doelgroep op te komen. Wij willen deze diversiteit ook met elkaar vieren.

Het is voor ons ook belangrijk dat wij letten op onze eigen privileges en ook denken aan anderen die vaak over minder privileges beschikken. Verder willen wij culturen en religies ook gebruiken voor de empowerment van onze doelgroep(en). Het is belangrijk om de familieleden en vrienden ook te betrekken bij onze ouders, want deze systemen zijn belangrijk voor mensen. Wij beseffen dat biculturele LHBTQI+ ook geen homogene groep zijn. Coming-in willen wij bevorderen, coming-out is zeker geen einddoel. Soms is een coming out helemaal niet handig als de veiligheid bijvoorbeeld in het geding is. Wij willen een duurzame beweging creëren die nog vele jaren actief zal blijven en voor veel verandering, tolerantie en uiteindelijk acceptatie zal zorgen.

| www.stichtingprismagroep.com | isjed.hussain@gmail.com |
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin